Pratik Bilgiler (Sosyal Güvenlik)

1) Asgari Ücret, Sigorta Primine Esas Ücretler, Kıdem Tazminatı Tavanı, Sosyal Güvenlik Prim Oranları

2) Yıllık Ücretli İzinler, İhbar Tazminatları,  Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

3) Sosyal Güvenlik Kurumunca Kesilecek İdari Para Cezaları

4) Geçmiş Yıllardaki Asgari Ücretler

5) İş Kanununa Göre Kesilecek Para Cezaları

6) İş Kur Tarafından Uygulanacak İdari Para Cezası Miktarları

7) Çalışma izni olmaksızın çalışan/çalıştırılan yabancılar ile bildirim yükümlülüğünün ihlali halinde uygulanacak idari para cezaları