˜

Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği

11.02.2014 / 28910 - R.G

 

˜

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

14.06.2013 / 28677 - R.G

 

˜

Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği

25.01.2013 / 28539 - R.G

 

˜

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

25.01.2013 / 28539 - R.G

 

˜

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

25.01.2013 / 28539 - R.G

 

˜

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

25.01.2013 / 28539 - R.G