˜

TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı

26.08.2014 / 29100 - R.G.

 

˜

2014 Yılında Uygulanacak Yetkilendirme Ücretlerine Dair Kurul Kararı

12.02.2014 / 28911 - R.G.

 

˜

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul  ve Esaslar

12.03.2013 / 28585 - R.G.

 

˜

2013 Yılında Uygulanacak Yetkilendirme Ücretlerine Dair Kurul Kararı

12.01.2013 / 28526 - R.G.