Tarih

Sayı

 

Konu

13.03.2017

2017 - 11

2016/21 sayılı Genelgede Değişiklik

01.03.2017

2017 - 10

4447 sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği

27.02.2017

2017 - 09

Asgari Ücret Desteği

07.02.2017

2017 - 07

Sigorta Primlerinin Ertelenmesi

07.02.2017

2017 - 06

6770/26 maddesi ile 6736 sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar

31.01.2017

2017 – 05

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

10.01.2017

2017 - 01

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

14.12.2016

2016 - 29

·

6745 sayılı Kanun Gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik

24.11.2016

2016 - 28

·

İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi

22.11.2016

2016 - 26

·

5510 Sayılı Kanunun 4/I-b Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi Uygulaması

08.11.2016

2016 - 25

·

2016-18 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklikler

18.10.2016

2016 - 23

·

2886/4734 sayılı Kanun Kapsamı dışında "Özel"den "Özel"e Verilen İşlerde, Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması

04.10.2016

2016 - 22

·

6736 sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın Genişletilmesi

29.09.2016

2016 - 21

·

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları

01.09.2016

2016 - 20

·

2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik

22.08.2016

2016 - 18

·

Kurum Alacaklarının 6736 sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması

02.08.2016

2016 - 16

·

FETÖ/PDY Kapsamında Kapatılan İşyerleri

23.06.2016

2016 - 13

·

KDV Mahsubu ile Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri

22.06.2016

2016 - 12

·

Altın Bedelleri

17.05.2016

2016 - 09

·

60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi

05.04.2016

2016 - 08

·

2013 / 30 Sayılı Genelge

11.03.2016

2016 - 06

·

Lise/dengi Öğrenim ve Yüksek Öğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası

10.02.2016

2016 - 04

·

Asgari Ücret Desteği

05.01.2016

2016 - 01

·

4447 sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği