Yönetmelikler

YÖNETMELİKLER

 

˜

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

31.05.2013 / 28663 - R.G

 

˜

Ticaret Sicili Yönetmeliği

27.01.2013 / 28541 - R.G

 

˜

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

28.11.2012 / 28481 - R.G

 

˜

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

28.08.2012 / 28395 - R.G

 

˜

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

28.08.2012 / 28395 - R.G

 

˜

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

28.08.2012 / 28395 - R.G

 

˜

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

25.08.2011 / 28036 - R.G