ORDU SMMM ODASI TARİHÇESİ

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 13.06.1989 tarih ve 20194 sayı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yasanın yayımlanmasının ardından 07.02.1990 tarihinde T.C Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Geçici Kurul Başkanlığı'na Odamızın tüzel kişilik kazanması için başvuruda bulunulmuş ve 12.02.1990 tarihli onay ile bu başvurumuz uygun bulunmuştur.

Odamız ilk faaliyetine Sümerbank Üstü ORDU adresinde başladı. Yasa gereği Defterdarlıkça oluşturulan komisyonlarla Geçici izin Belgeleri verilerek üyeler oluşturuldu. Bu üyelerin katılımı ile Sümerbank Üstü /ORDU adresinde Genel Kurul yapılarak Müteşebbis Heyet oluşturuldu.

Müteşebbis Heyet 04 Mayıs 1990 tarihinde göreve başlayarak ilk Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar bu görevlerini sürdürdü. 16 - 17 Haziran 1990 tarihine kadar ilk Genel Kurula katılacak olan üye kayıtları tamamlandı.

Bu dönemde 115 meslek mensubundan Odaya kayıtları gerçekleştirilmiş.

Bu üyelerin dağılımı ise

Serbest Muhasebeci: 45

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir: 70 kişiden oluşmaktaydı.

17/06/1990 Tarihinde yapılan Genel Kurul seçimleri neticesinde ilk Kurullar oluşturuldu. 23.06.1990 tarihinde ise ilk Komisyonlar oluşturuldu. Bu Komisyonlar; Takdir Komisyonu, Disiplin, Denetleme’den oluşmaktaydı.

Yönetim Kurulumuz Şarkiye Mah. K.Karabekir Cad. Gürsoy İşh.No:37/3 ORDU adresinde Oda kiralayarak hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra oda hizmet binasının yetersiz kalması nedeni ile yeni bir yer arayışına gidilerek 430 metrekare alana sahip Yeni Mah. Karadeniz Cad. No: 2/1 Çınar Apt. ORDU adresindeki daire satın alınarak 2007 Eylül ayından itibaren Odamız üyelerine kendi binasında hizmet vermeye devam etmiştir.

Şuan Odamızın; 51 Serbest Muhasebeci ve 313 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak üzere toplam 364 Üyemiz bulunmaktadır. Bunların 217 kişisi Çalışanlar Listesine kayıtlı üyelerimiz, 147 kişisi de Çalışmayanlar Listesine kayıtlı üyelerimizden oluşmaktadır.

                        Çalışanlar Listesi                 Çalışmayanlar Listesi

S.Muh.                       18                                            33

S.M.M.M.                  199                                          114      
 Yeni hizmet binamızda üyelerimize hizmet vermeye devam etmekteyiz. 

Müteşebbis Heyet

1989 tarih 3568 Sayılı Yasa ile kuruldu. Yasa gereği Defterdarlıkça oluşturulan komisyonlarla geçici izin belgeleri verilerek üyeler oluşturuldu.

Müteşebbis Heyet 04 Mayıs 1990 tarihinde;

1- Başkan Orhan Ümit FELEK

2- Başkan Yrd. Zeki ODABAŞ

3- Sekreter Orhan ŞEBÇİOĞLU

4- Sayman Sedat ÖZEL

5- Üye Saygın TORUNOĞLU oy birliği ile seçildiler.