Sirküler

 

 

Hüseyin Naim GÜNEY

Araştırmacı-Yazar

ESKİ VERGİLER

 
 

 

 

Doç.Dr. Volkan DEMİR 
Galatasaray Üniversitesi İİBF 
Öğretim Üyesi

 

 

 
 

Faruk MUTLU
Vergi Müfettişi- 
Mali Suçları Araştırma Kurulu Yükümlülük
Denetimi Şube Müdürü Vekil

SMMM ve YMM’LERİN SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE
TERÖRÜN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ