Genel Başkanının Sunuşu

Oda Başkanı Sunuşu

Odanın Misyonu ve Vizyonu

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu

Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu

TESMER Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyet Raporu

Etik Kurulu Faaliyet Raporu

Üst Birlik Delegeleri

Oda Meclisi Faaliyet Raporu

Komisyonlarımız

Organizasyon Şeması

Eğitim Seminer Faaliyetleri

Odamız Tarafından Yapılan Ziyaretler

Odamızı Temsilen Katıldığımız Etkinlikler

2016 Yılı Üye Ziyaretleri

1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri

22. Genel Kurul

Kurul ve Komisyonlar Toplantısı

Yönetim Kurulu Çalışma Raporu

TESMER Eğitim Faaliyetleri

Sirkülerlerimiz

Protokol Anlaşmaları

Üye İstatislik Bilgileri

Stajyer İstatislik Bilgileri

Personel Durumu

Bilanço

Gelir Tablosu

Ekonomik Rapor