01.01.2018-31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu

 1. ORDU SMMM ODASI
  1. Genel Başkanının Sunuşu
  2. Oda Başkanı Sunuşu
  3. Odanın Misyonu ve Vizyonu
  4. Organizasyon Şeması
  5. Temel Bilgiler
    1. Yönetim Kurulu
    2. Denetleme Kurulu
    3. Disiplin Kurulu
    4. Üst Birlik Delegeleri
    5. TESMER Yönetim Kurulu
    6. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu
    7. Etik Kurulu
    8. Oda Meclisi
    9. Komisyonlarımız
    10. Personel Durumu
 1. RAPORLAR
  1. ODA ETKİNLİK FAALİYET RAPORLARI
    1. Odamız Tarafından Düzenlenen Eğitim - Seminer Faaliyetleri
    2. Odamız Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
    3. Odamız Tarafından Yapılan Ziyaretler
    4. Odamıza Yapılan Ziyaretler
    5. Odamızı Temsilen Katıldığımız Etkinlikler
    6. 2018 Yılı Meslek Mensubu Ziyaretleri
    7. 1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri
    8. 40. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı
    9. Stajyer Eğitim Faaliyetleri
    10. Kurul ve Komisyonlar Toplantısı
  1. KURUL FAALİYET RAPORLARI
    1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
    2. Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu
    3. TESMER Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
    4. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyet Raporu  
    5. Etik Kurulu Faaliyet Raporu
 1. SAYILARLA ORDU SMMM ODASI
  1. Üye İstatistik Bilgileri
  2. Stajyer İstatistik Bilgileri
 2. YAYINLARIMIZ
  1. Oda Bülten Dergilerimiz
  2. Bilgi Bankası Cep Kitaplarımız
 3. MALİ BİLGİLER
  1. Ordu SMMM Odası 31.12.2018 Tarihli Bilânçosu
  2. Ordu SMMM Odası 31.12.2018 Tarihli Gelir Tablosu
 4. EKONOMİK RAPOR