Genel Başkanının Sunuşu

Oda Başkanı Sunuşu

Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Disiplin Kurulu

Haksız Rekabet Kurulu

Oda Organizasyon Şeması

Üst Birlik Delegeleri

Komisyonlarımız

Personel Durumu

Dünya ve Türkiye Ekonomisi

Ordu İlinde SM - SMMM Mesleği

Yönetim Kurulu Çalışmaları

Toplantı Seminer Etkinlikleri

Üye İstatislik Bilgileri

Stajyer İstatislik Bilgileri

Bilanço

Gelir Tablosu

Gider Tablosu

Odanın Misyonu ve Vizyonu

TESMER Yönetim Kurulu