ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Faaliyet Raporu

 1. ORDU SMMM ODASI
  1. Genel Başkanının Sunuşu
  2. Oda Başkanı Sunuşu
  3. Odanın Misyonu ve Vizyonu
  4. Organizasyon Şeması
  5. Temel Bilgiler
    1. Yönetim Kurulu
    2. Denetleme Kurulu
    3. Disiplin Kurulu
    4. Üst Birlik Delegeleri
    5. TESMER Yönetim Kurulu
    6. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu
    7. Etik Kurulu
    8. Oda Meclisi
    9. Komisyonlarımız
    10. Personel Durumu
 1. RAPORLAR
  1. ODA ETKİNLİK FAALİYET RAPORLARI
    1. Eğitim Seminer Faaliyetleri
    2. Odamız Tarafından Yapılan Ziyaretler
    3. Odamızı Temsilen Katıldığımız Etkinlikler
    4. 2017 Yılı Üye Ziyaretleri
    5. 1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri
    6. Stajyer Eğitim Faaliyetleri
    7. Kurul ve Komisyonlar Toplantısı
    8. Protokol Anlaşmalarımız
  1. KURUL FAALİYET RAPORLARI
   1.        1. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
   2.        2. Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu
   3.        3. TESMER Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
   4.        4. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyet Raporu  
   5.        5. Etik Kurulu Faaliyet Raporu
 1. SAYILARLA ORDU SMMM ODASI
  1. Üye İstatistik Bilgileri
  2. Stajyer İstatistik Bilgileri
 1. YAYINLARIMIZ
  1. Oda Bülten Dergilerimiz
  2. Bilgi Bankası Cep Kitaplarımız
  3. Oda Sirkülerimiz
 2. MALİ BİLGİLER
  1. Ordu SMMM Odası 31.12.2017 Tarihli Bilânçosu
  2. Ordu SMMM Odası 31.12.2017 Tarihli Gelir Tablosu
 3. EKONOMİK RAPOR