Genel Başkanının Sunuşu

Yönetim Kurulu

Üst Birlik Delegeleri

2015 Yılı Seminerlerimiz

Faaliyet Dönemine Ait Çalışmalar

Odamızı Temsil Ettiğimiz Toplantılar-Eğitimler-Seminerler

Odamız Web Sayfasında Yayınlanan Haberler

Eğitim Seminer Faaliyetleri

Üyelerimize Gönderilen Mesaj Metinleri

Üye İstatislik Bilgileri

Stajyer İstatislik Bilgileri

Denetleme Kurulu Faaliyet Raporu

Disiplin Kurulu Faaliyet Raporu

Haksız Rekabet Kurulu Faaliyet Raporu

Etik Kurulu Faaliyet Raporu

TESMER Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TESMER Eğitim Faaliyetleri

Ekonomik Rapor

Yitirdiklerimiz

Bilanço

Gelir Tablosu