Defter ve Belge İbraz Yazısının Tebliği (DANIŞTAY Vergi Dava Kurulu Esas No: 2016/1011  Karar No : 2016/1212 )