İnsanın anlamı, ulaştığı şeyde değil, daha çok ulaşmak için yanıp tutuştuğu şeydedir...                                                                                                                                                                 Halil CİBRAN                              

Değerli Meslektaşlarım;                                                                                                                     2020/TEMMUZ

 20 günlük "yasal hakkımız" Mali Tatil'e giriyoruz. Mesleği her türlü zorluğa ve yoğun bir çalışma temposuna rağmen yürüten mali müşavirler için artık huzurlu bir çalışma hayatının yaratılması şarttır. Mali tatilin gerçek anlamda bir tatil olabilmesi için Haziran ve Temmuz aylarına ait olan beyannamelerin Ağustos ayında birleştirilerek tek bir beyan olarak verilmesi ve incelemelerin de bu dönemde yapılmaması düşünülebilir. Mali Müşavirlerin beklentisi mali tatilin gerçek anlamda uygulanabilir olmasıdır. Meslek mensuplarının dinlenebilmeleri, ailelerine vakit ayırabilmeleri için mali tatilin, gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir. Ülkemizde bunun örnekleri başka alanlarda mevcut yeter ki isteyelim.

COVID-19 salgını nedeniyle mücbir sebep kapsamında olan mükelleflerin Mart-Nisan-Mayıs 2020 vergilendirme dönemine ilişkin KDV ve muhtasar prim hizmet beyannamelerinin 27.07.2020 tarihine kadar verilmesi gerektiği de dikkate alındığında bu sene kimsenin mali tatilden bir beklentisi olmadığını söylemek herhalde yanlış olmaz.

#YapılabilirBirMaliTatil

#YaşanabilirBirMaliTatil

#MaliMüşavir #MaliTatil

Dünyada ve ülkemizde devam eden Korona (Covid 19) pandemisi sosyal hayatımızdan ekonomik hayatımıza kadar birçok yönden toplumu etkilemektedir. Pandemi durumunun geçici olduğu ve bir gün bu durumun sonlanacağı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Ama zamanlaması konusunda önce bilim insanlarının görüşleri önemlidir. Pandemi durumu bitse dahi, pandeminin yarattığı korku ve tedirginlik durumunun ve buna bağlı olarak da toplumsal ve kişisel önlemlerin bir süre daha devam edeceği görülmektedir. Ülkeler, pandemi durumlarının seyrine göre yavaş yavaş da olsa normalleşme durumuna geçmek için planlamalar yapmaktadır. Şirketlerimizin de artık kriz yönetiminde yeni bir aşamaya geçmesi ve risklerini zaman planını esas alarak yönetmeleri, varlıklarını sürdürmeleri için kaçınılmaz olmuştur.

Haziran Ayı içerisinde zoom programı ve youtube ordusmmmmotv üzerinden iki tane canlı yayın semineri gerçekleştirdik. Birisi TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya ARIKAN katılımı Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekanı Prof.Dr. Volkan DEMİR’in harika bir sunumu ile ŞİRKETLERİMİZ RİSKLERİ NASIL YÖNETEBİLİR? Konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Diğer seminerimizi ise İstanbul SMMM Odası Başkanı Sayın Yücel AKDEMİR'in Katılımı ve İstanbul SMMM Odası Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkan Yrd. Sayın Cemal KARAOĞLU' nun Sunumu ile “DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMALARI” Konulu Seminerimizi gerçekleştirdik. Kendilerine ve meslektaşlarımıza seminerlerimize verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

2020 Yılında başladığımız kurul komisyon başkanları toplantımızın ikincisini gerçekleştirdik.

Mecliste görüşülen Baroların yapısında yapılmak istenen değişikliğe karşı Ordu’dan başlayıp Anıtkabir’de biten “Savunma Yürüyüşüne” katılan, haklı mücadelelerinde BAROLARIN yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız.

15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarım.

Ordu SMMM Odası olarak, meslek mensuplarımıza ve stajyerlerimize başarılı ve mutluluk dolu günler dilerim.