Merkez Bankası avans işlemlerine uygulanacak faiz oranını yıllık 16,75'ten 26'75'e çıkardı.

Adat yapacak olanlar 2023 yılı Eylül ayına kadar 16,75 ve sonraki aylar için 26,75 oranını baz almak durumundalar.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230901-7.pdf?fbclid=IwAR1FttRCeAN1RLuwKZaKZjJNLgp3Dvtu2DkM6rBeMrqEpzeRvdDZ8BLswhg