SMMM OLAN DAVACI ADINA MÜTESELSİL SORUMLU SIFATIYLA DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNİN, DAVACI SMMM’NİN BAĞLI  BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ, BU KONUDA YETKİLİ OLMAYAN VERGİ DAİRESİNCE DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNDE HUKUKA UYGUNLUK BULUNMADIĞINA YÖNELİK GÜNCEL “D A N I Ş T A Y VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU'NUN 03.07.2019 Tarih, Esas No: 2018/1235, Karar No: 2019/472 Sayılı Kararı.