İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi (SGK ya)
İdari Para Cezasının İptali Talebi (Çevre Kirliliği Nedeniyle)
İnşaatın Durdurulması ve Yıktırılması Kararının İptali (Belediye Encümenince)
Madde ve Manevi Tazminat Talebi (Belediyenin Hizmet Kusuru Nedeniyle)
Madde ve Manevi Tazminat Talebi (İdari Yargı Kararını Yerine Getirmemek)
Tespitin İptali ile Yürütmenin Durdurulması Talebi
Vergi Tarhiyatının İptali Talebi