Bağkur Primlerinin Yanlış Numaraya Yatması  Düzeltilmesi

Bilanço ve Kar Zarar Tablosunun Tasdiki

Cezanın İndirimli Olarak Alınması Talebi

Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilere İlişkin Belge

Özel Usulsüzlük Cezasının İptali Talebi

Pişmanlıkla Vergi Beyannamesi Verilmesi

Uzlaşma Talebi

Vergi Mahkemesi Kararının Temyizi (Gelir Vergisi)

Vergi Mükellefiyetlerinin Kapatılması Talebi

Vergi Tarhiyatının İptali Talebi (Gelir Vergisi)

Yazar Kasa Kullanmaya Başlama Bildirisi