Değerli Üyemiz;

Bilirkişilik faaliyetlerini kapsayan 03 Kasım 2016 tarihli 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24 Kasım 2016 ve 29898 sayılı Resmi Gazete’ de ve buna bağlı olarak “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarih ve 30143 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

İlgili kanun kapsamında bilirkişilik başvurusu yapacakların “Bilirkişilik Temel Eğitimi“ ni tamamlamış olma zorunluluğu getirilmiş olup; eğitimin çerçevesi 11/08/2017 tarihli 169 sayılı Genelge ile belirlenmiştir. Bilirkişilik Yönetmeliği"nin 30'uncu maddesi gereği "Beş Yıllık Mesleki Kıdem Kazanmış ” şartı aranmaktadır. Eğitimler toplam yirmi dört ders saati olup bunun; on sekiz saati teori ve altı saati uygulamayı kapsamaktadır.

2018 yılı Bilirkişilik listeleri için kayıt başvurusu yapacak olan meslek mensuplarımızın “ Bilirkişilik Temel Eğitimi “ ve sicile kaydedildiği tarihten itibaren üçüncü yılın içinde altı saatten az olmamak üzere düzenlenecek olan “ Yenileme Eğitimleri “"Bilirkişilik Temel Eğitimleri" TÜRMOB/TESMER tarafından Odamızda verilecektir. 

Eğitimlere katılım için Odamızı arayarak Ön Kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimler 24 kişilik sınıflarda ücretli yapılacaktır.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı