ORDU SMMM ODASINDA ‘‘MUHTASAR AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ BİRLEŞTİRİLMESİ, İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI,

E-DENETİM, E-FATURA, E-DEFTER, E-ARŞİV’’ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Ordu Mali Müşavirler Odası, 15 Eylül 2017 Cuma Günü 14.00 – 17:00 saatleri arasında Oda Toplantı Salonunda Muhtasar Aylık Prim Hizmet Belgesi Birleştirilmesi, İşçi Özlük Dosyası, E-Denetim, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv konulu seminer düzenledi.  Seminere Oda Başkanı Bahadır Baş, İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel AKDEMİR, Eski Maliye Baş Müfettişi-şu an Vergi Baş Müfettişi Hikmet ÇAKIR, E.Gelirler Baş Kontrolörü-E.Vergi Baş Müfettişi Burhan DÜZ, Gelirler Kontrolörü Derneği Genel Başkanı Yasin ERYILMAZ, Ordu İlinde şu an teftişte bulunan Vergi Müfettişleri, İstanbul SMMM Odası SGK Danışmanı Gülsüm ÖKSÜZÖMER YILMAZ, İstanbul SMMM Odası  Eğitim Müdürü İnci ŞALCI, meslek mensupları ile stajyerler katıldı.

Açış konuşmalarını yapan Oda Başkanı Bahadır Baş; 2 Aylık bir aradan sonra yeni eğitimlerimizle bir aradayız. Bu eğitimin gerçekleşmesinde çok büyük katkısı, emeği olan, bütün Anadolu’ya yüreğini gönlünü açan, eğitimlere katkı sunan İstanbul Odası’nın değerli başkanı Sayın Yücel AKDEMİR’e teşekkür ediyorum.

Fındık üreticisinin yaşadığı sorunların kalıcı olarak çözülmesini talep ediyoruz;

Fındık bu salonda oturan herkesin gözünün nuru, elinin emeğidir. Biz fındık sayesinde evimize ekmek götürüyoruz. Hepimiz mali müşaviriz ama hepimiz fındık üreticisiyiz. Fındık bizim için ortak ve değerli bir üründür. Fındık üreticisinin son zamanlarda yaşadığı sorunları hep beraber kamuoyunda izliyoruz. Geçen dönem 15-16 liraya sattığı ürününü bu dönem 8 liranın altında bir fiyata satmak durumundadır. Tabii bu üreticinin fakirleşmesine, üreticinin yoksullaşmasına, üreticinin tepki göstermesine sebep oluyor. Bizler de birer üretici olarak bu durumdan rahatsızız. Belirli dönemde doğrudan gelir desteği vererek fındığın sorunları çözülmüyor. Dünya’da fındığın 4/3’ünü biz üretiyoruz. Bundan üç milyar dolara yakın bir ihracat elde ediliyor.  Biz çözümün bu şekilde gidemeyeceğinin farkındayız. Doğrudan gelir desteği ile değil üreticinin yaşamını etkileyen bir anlayışla fındığın çözülmesi, tarım politikalarının değiştirilmesi gerekiyor. Köklü bir reforma, fındığın toplanmasında, fiyatın artırılmasında avantajlarından yararlanılmasını umut ediyoruz. Fındık üreticisi bu şartlar ve bu durumda fındık üretimine devam etmez. Bu sorunun geçici olarak değil kalıcı olarak çözülmesini talep ediyoruz.‘’ dedi.

Orta Gelir Tuzağına yakalanmış durumdayız;

Türkiye ekonomisi uzun zamandır on bin dolar civarında kişi başına düşen milli gelire sahiptir. 2010 yılından 2017 yılına kadar yaklaşık olarak on bin yedi yüz elli ile on bin üç yüz arasında gidip gelen genel bir ortalama kişi başı milli gelire sahiptir. Orta gelir tuzağı dediğimiz bir tuzağa yakalanmış durumdayız. Hedefimiz yirmi beş bin dolarsa, buna ulaşabilmemiz için orta gelir tuzağından çıkmamız gerekiyor. Teknoloji yatırımlarına ihtiyacımız var. Elli beş kişinin çalıştığı whatsapp Türkiye’nin bütün kurumlarından daha fazla ekonomik büyüklüğe sahiptir. Bizimde bu alanda üretim, yatırım, gelişme ve teknolojik hamleler yapmamız lazımdır. Dünya’nın birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimini kaçırmış bir ülkeyiz. Dördüncü sanayi devrimini kaçırmamalıyız.

Mesleki sorumluluk konusuna da değinen Baş; meslek mensupları yaptıkları her işlemin, her kaydın, her muhasebe olayının bir bedeli ve bir muhasebe sonucu olduğunu bilmelidir.  Meslektaşlarım yaptığı her kaydı her işlemi bir belgeye dayandırmalıdır. Bu anlamda muhasebenin özü, en önemli fonksiyonu belgeye dayanmak, duyguculuğa kapılmamaktır. Belge bizim için en önemli yol haritasıdır. Belge, beyanname ve defter birbirini tutuyorsa muhasebecinin sorumluluğu burada bitmiştir. Ama belge başka beyanname başka, defter farklı ise o meslektaş için denetimlerde sorunlar başlayacaktır diyebiliriz.

İzaha davet yeni bir müessesedir. Mükellefleri incelemeyi haklarında denetim sorunlarını inceleme düzenleme, çeşitli imkanlardan yararlandıran ve kayıtlarını düzenleme imkanı sunan bir uygulamadır. İzaha davetin meslek mensuplarımızın fonksiyonunu da ortaya çıkaracağını düşünüyorum.’’

İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir ise; ‘‘Burada olmaktan çok mutluyum. Ordu Oda Başkanı Bahadır Baş’ a vesile olduğu için teşekkür ediyorum.

Dünya’da, bizde ve meslekte çok hızlı bir gündem var. Irak, Suriye, Amerika, Japonya, Kore, füzeler, doların inişli çıkışlı hareketleri bizleri etkiliyor. Olağanüstü durumlardan geçiyoruz. Maalesef ülkenin sıkıntılarından dolayı demokrasiyi de tam anlamıyla uygulayamıyoruz. Parlamento devre dışı, hukuk devre dışı şuanda her şey tartışılıyor. Kanun hükmü kararnamelerle yönetiliyoruz.  Benim dileğim biran önce taşların yerine oturması olağanüstü halin, kararnamelerin kalkması, parlamenter hayatın biran önce düzene girmesi, huzurun, barışın biran önce sağlanmasını diliyorum. Bu konuda bize düşen ne varsa tabiki yerine getireceğiz.

Bugüne kadar giderden incelendik, gelirden incelenmeye hazır olun. Tarifelerle eşleştirilmelere hazır olun. Buna hepimizin hazır olması lazım. 2019’dan sonra bu meslek gruplarının tamamı e-fatura, e-deftere geçecekler. Ordu olarak buradaki meslektaşlar ne İstanbul’dan geri ne Ankara’dan gerisiniz. Ordu Odası  kadar eğitim alan, sizler kadar bu işin üstüne düşen, salonları bu kadar dolduran ben hayatımda başka bir yer görmedim. Ben bu salonları bir kez olsun boş görmedim. Siz bu işlerin üstesinden gelmeye çok daha hazırsınız. Bütün Türkiye’de olduğu gibi her yere gitsekte buraya gelmenin tadı başkadır.’’dedi. 

Açış konuşmalarının ardından sınavlarda başarılı olarak ruhsat almaya hak kazananlara tören düzenlendi. Yeni Meslek Mensupları Murat ERGİN’e belgesini İstanbul Odası Başkanı Yücel AKDEMİR, Emel AZDENİZ’e belgesini , Eski Maliye Baş Müfettişi-şu an Vergi Baş Müfettişi Hikmet ÇAKIR, Döndü ŞENER’e belgesini Gelirler Kontrolörü Derneği Genel Başkanı Yasin ERYILMAZ ve Hüseyin ARICA’ya belgesini Oda Başkanı Bahadır BAŞ ve Onursal Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL takdim etti.

İstanbul SMMM Odası SGK Danışmanı Gülsüm ÖKSÜZÖMER YILMAZ Muhtasar Aylık Prim Hizmet Belgesi Birleştirilmesi, İşçi Özlük Dosyası, İstanbul SMMM Odası  Eğitim Müdürü İnci ŞALCI e-denetim, e-fatura, e-defter, e-arşiv konularında sunumlarını gerçekleştirerek seminer tamamlandı.