SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILAN 65 YAŞ VE ÜSTÜ MESLEK MENSUPLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AİT AÇIKLAMA