E-UYGULAMALAR BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

Oda Başkanımız Bahadır Baş ve Oda Sekreteri M. Ender Sönmez Kumru, Korgan ve Aybastı İlçelerimizde "509 Nolu Tebliğ İle Getirilen e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil, e-SMM, e-İrsaliye, e-Defter ve E Dönüşümü" Konulu Bilgilendirme Toplantıları Düzenledi.

Korgan’da düzenlenen bilgilendirme toplantısına Korgan Mal Müdürü Zübeyde Şen, Korganlı meslek mensupları ve muhasebe büro çalışanları katıldı.

Kumru’da düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kumru Mal Müdür Vekili Cengizhan Ataç, Kumrulu Meslek Mensupları, Stajyerler ve Muhasebe Büro Çalışanları Katıldı.

Aybastı’da düzenlenen bilgilendirme toplantısına Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan,  Aybastı Mal Müdür Vekili Rahşan Kalyancıoğlu, Aybastılı meslek mensupları ve muhasebe büro çalışanları katıldı. Aybastı Belediye Başkanı Sayın Beytullah Geçtan, Oda Başkanımız Bahadır Baş’a Toplantı Anısına Yöresel Minyatür Çeyiz Sandığı Hediye Etti.

Bilgilendirme Toplantımıza Katılan Aybastı Belediye Başkanı Sayın Beytullah Geçtan’a Teşekkür Ederiz.