CEZA MAHKEMESİNDE UZLAŞTIRMACILIK EĞİTİMİ

Değerli Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz üzere; Ceza Muhakemesi Kanunu’nda 6763 sayılı Kanunun 34. Maddesinde yapılan değişiklikle;

Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi kapsamında yer alan konular ‘Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği’ ile 05.08.2017 tarihli resmî gazetede Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanmıştı.

Siz değerli Meslektaşlarımızın da uzlaştırmacı olabilmesinin mümkün olduğu, yürürlüğe konulan Yönetmeliğe göre uzlaştırmacı olarak görev alabilmeniz için Yönetmelik uyarınca belirlenen eğitimleri almanızın zorunlu olduğu konusunda 2017 yılının Aralık ayında gerçekleşen Uzlaştırmacılık Eğitimleri ile sizleri bilgilendirmiştik.

Uzlaştırmacı Eğitimlerinin Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca ilan edilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Uzlaştırıcılık Eğitimleri ile ilgili Ordu SMMM Odası ile İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Uzlaştırmacılık Eğitimleri Protokolü imzalanmıştır. 2019 yılında ilan edilmesi beklenen eğitimlere İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden ön kayıt yaptırabilirsiniz. Eğitimleri tamamlayarak Alternatif Çözümler Daire Başkanlığınca gerçekleşecek Sınavlarda başarılı olarak Uzlaştırmacılık görevini yerine getirebilirsiniz. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava giremeyenler ikinci bir sınava girme hakkına sahip olacaklardır.

OSMMMO olarak, meslek mensuplarımızın ve stajyerlerimizin Başarılı bir eğitim dönemi geçirmesini ve Uzlaştırmacılık Mesleğini Başarı ile gerçekleştirmesini dilerim.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı

Uzlaştırıcılık Eğitimi Nedir?

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin iş birliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

Eğitime Kimler Katılabilir?

•          Hukuk Fakültesi,

•          Siyasal Bilgiler Fakültesi,

•          İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

•          İşletme Fakültesi,

•          İktisat Fakültesi,

Yukarıdaki fakültelerden (Örgün veya Açık Öğretim farkı gözetmeksizin) mezun olup aşağıdaki hukuk derslerinden en az ikisini almış olanlar;

•          Anayasa Hukuku

•          Ceza Hukuku (Genel Hükümler)

•          Ceza Hukuku (Özel Hükümler)

•          Ceza Muhakemesi Hukuku

•          Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/ Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk

•          Ticaret Hukuku

•          İş Hukuku/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

•          Borçlar Hukuku

Eğitimi alanlar katılabilir.

Eğitim Süresi

48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama) şeklinde olacaktır.

Sertifika

Uzlaştırmacı Eğitiminin sonunda, eğitimlerini başarı ile tamamlayan uzlaştırmacı adaylarına eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir.

Sınav

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı http://www.uzlastirma. gov.tr Adresinden bakanlık yapılacak sınav için duyuru yapacaktır.

Eğitim Süresi

OSMMMO Üye ve Stajyerlerine KDV Dahil 800,00-TL, Diğer Katılımcılar KDV Dahil 1.100,00 TL’dir

Kayıt Süreci İçin İrtibat Bilgileri

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Adres: Yeni Mah. Karadeniz Cad.

No:2/1  Altınordu/ORDU

Telefon : 0452 234 68 76

Fax: 0452 234 68 77

Web Site: www.ordusmmmo.org.tr

Email: ordu_smmmo@hotmail.com

ÖN KAYIT BAŞVURU FORMU