Meslek mensuplarımızın temel etik ilkelerini ve bu ilkelerin uygulanmasını bilerek, etik ikilemleri çözümleyebilmeleri, mesleğimize ilişkin sorunların kaynağını oluşturan etik davranışlardan uzak kalarak; etik değerlere bağlı, sosyal sorumluluk bilinci olan, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın meslek mensupları hedefine ulaşılabilmesi için TÜRMOB Etik Eğitimleri düzenlenmektedir.

Etik Eğitim 2019/1. Dönem Başvuruları, 14 Ocak 2019-01 Mart 2019 Tarihleri Arasında Yapılabilecektir. Eğitime Katılacak Olan Bağımsız Denetçiler, Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimi Kapsamında (7) Kredi Elde Edebileceklerdir.

Meslek Mensuplarımızın etik eğitimlerine gerekli katılımı sağlanmasını rica ederim.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı

Başvuru İçin : http://etik.turmob.org.tr

“2019 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi” konulu Oda Başkanlıklarına gönderilen yazı…>>>

(Ek-1) TÜRMOB Etik Eğitim 2019/1. Dönem Takvimi…>>>
(Ek-2) Etik Eğitim Yardım Kılavuzu…>>>