E.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERTUĞRUL GÜNAY ORDU MALİ MÜŞAVİRLER ODASI “2018 YILI SON ODA MECLİS TOPLANTISINA” KATILDI.

29 Aralık 2018 Cumartesi Günü 11.30 – 12:30 saatleri arasında Ordu SMMM Odası Toplantı Salonu’nda ‘‘Oda Meclis Toplantısı’’ yapıldı. Programa Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır BAŞ, E.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL Oda Disiplin Kurulu, Oda Denetleme Kurulu ve Oda Meclis Kurulu Üyeleri katıldı.

Toplantıda açış konuşması yapan Oda Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘Ordu Mali Müşavirler Odasının 375 üyesi, 50 stajyeri, bürolarda çalışanlarımız ile birlikte Ordu’da dört bin kişilik  bir aileyiz. Türkiye’de yüz on bin mali müşavir olarak bütçedeki altı yüz on bir milyar vergi gelirlerinin tarh ve tahakkukunu bizler yapıyoruz. Türkiye’de özellikle 2004’den itibaren elektronik dönüşümle birlikte muhasebeci, mali müşavirlerin rolü ve önemi arttı.’ Dedi.

Dünya’da olduğu gibi Mali Müşavirlerinde arabuluculuk yapmasını talep ediyoruz.

Türkiye’ye alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri olarak; arabuluculuk, uzlaştırmacı gibi müesseseler getirildi. Hukukun önündeki birikmiş iş yükünü azaltmak, sorunların giderilmesi için arabuluculuk ve uzlaştırmacılık doğru bir düzenleme olarak yaşamımıza girdi. Ülkemizde Arabuluculuk sadece avukatlar tarafından yapılabilmektedir. Bu anlamda dünyada bu yöntemi seçen tek ülke biziz. Dünya uygulamalarına baktığımızda her meslek grubu arabuluculuk yapabiliyor. Bizler hem TÜRMOB hemde Odalar olarak mali müşavirlere de Arabuluculuk yapma hakkının verilmesini talep ediyoruz. 7155 sayılı yasa ile ticari davalarda da arabuluculuk zorunlu hale geldi. Ticari uyuşmazlıkların çözünü konusunda; inceleme, değerlendirme, analiz yapma ve uyuşmazlığın giderilmesi için arabuluculuğun özüne uygun en iyi sonuçlandıracak meslek grubu olarakta biz muhasebeci ve mali müşavirlerdir. Fakat mecliste bu yönde kabul edilmedi. Bunun değiştirilmesini talep ediyoruz. Dünya’da olduğu gibi arabuluculuk müessesinde muhasebe mesleğinin de öne çıkartılmasını, muhasebeci mali müşavirlere arabuluculuk yapabilme hakkının verilmesini talep ediyoruz.’’dedi.

Ticari uyuşmazlıkların çözümü konusunda uzman olan mali müşavirler ise bu meslek mensupları arabuluculuk konusunda yani mahkemeden önce incelenecek çözüm sürecinde neden yok?  Mali Müşavirlerin Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Yapabilmesi Gerekir.

Hukukçu, E.Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY; ‘‘Sizler seçkin bir meslek topluluğusunuz. Sizlerden davet almak her siyaset adamı her devlet adamı için onurdur. Vergi meselesi Türkiye’de yurttaşlığın temelidir. Ama bizler bunun kıymetini, değerini, önemini yeteri kadar anlamadık. Vergilenmiş kazanç kutsaldır. Vergi veren insanda yurttaştır. Yurttaşlık bilincinin temelinde vergi vermek yatıyor. Bu devletin çarkı vergiyle dönüyor. Vergi bilincini ne kadar geliştirirseniz bu ülkemiz için çok önemlidir. Ülkemizde mükellef sayısı artmıyor. Vergi verme bilinci gelişmemişse hesapta soramazsınız. Kamuda şeffaflaşma, hesap verebilirlik konularının gelişmesi vergi verme bilincinin gelişmesine bağlıdır.

Bazı uyuşmazlıklarda sadece avukatların arabuluculuk yapması makul karşılanabilir ama ticari işlerdeki uyuşmazlıklarda avukat yargıya müracaat etse hem avukat hem hakim bunu hesap bilirkişi olarak mali müşavire götürmek zorunda kalıyor. Bir şirketin mal varlığı durumları, defter kayıtları, iddia edilen borç alacak hususların dayanaklarının tespiti tamamen mali müşavirin meslek konusudur. Mali müşavirin bilirkişiliğine başvurmadan ticari davalarda karar veremiyorsanız konunun uzmanları onlardır.  Konun uzmanları mali müşavirler ise bu ön incelemede yani mahkemeden önce incelenecek çözüm sürecinde mali müşavirle neden yok?  Ticari uyuşmazlıklarda Mali Müşavirlerin Arabuluculuk yapması olması gereken doğru bir durumdur. Mecliste sadece avukatların sayısal üstünlüğü ile bu işler Mali Müşavirlere verilmiyorsa bu doğru bir yaklaşım değildir. ’’dedi.

 

Konuşmaların ardından ara verildi. Daha sonra Oda Meclis toplantısına devam edildi. Sürekli Zorunlu Eğitimler, 2019 yılı eğitim planlaması ve gündeme ilişkin konular görüşüldü. Meclis toplantısına katılan bütün üyeler söz alarak görüşlerini açıkladılar.