“MESLEĞİN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEK, MESLEKTAŞLARIMIZIN SAYGINLIĞINI DAHA DA ARTIRACAK OLAN ZORUNLU SÜREKLİ EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLMALIDIR.”

28 Haziran 2018 tarihinde MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan Yönetmelik ile Meslek Yasamızda;

Meslektaşların, mesleki faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için,TÜRMOB ve Odalar tarafından düzenlenecek eğitim seminerlerine katılmaları zorunlu hale gelmiştir.

01.01.2019 tarihinden itibaren uygulamaya başlanılacak Zorunlu Sürekli Eğitim programı ile; MESLEK MENSUPLARININ; yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini, uzmanlık alanları, üst unvanlar ve yeni iş alanları için hazırlanmalarını, uygulama, mevzuat ve yöntem bilgilerinde yeterli ve yetkin olmalarını, müşterilerine ve diğer paydaşlara yüksek kaliteli hizmet sunmaları için mesleki yetkinliklerini artırmalarını ve geliştirmelerini sağlamak; sürekli mesleki gelişim fırsat ve kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmak; kamu çıkarının korunması ve kamu güveninin sağlanması için mesleki yeterliklerini geliştirmek ve korumak; mesleki standartlar ile etik kurallara uyumunu tesis ve teşvik etmektir.

DÜŞÜNCEMİZ; Mesleğin marka değerini yükseltecek, meslektaşlarımızın saygınlığını daha da arttıracak bu "Zorunlu Sürekli Eğitimlerin" ÜCRETSİZ olması yönündedir.

Tüm Meslektaşlarımıza Önemle Duyurulur.

Bahadır BAŞ

Oda Başkanı