ORDU MALİ MÜŞAVİRLER ODASI’NDA ‘‘KDV UYGULAMASINDA 2018 YILI DEĞİŞİKLİKLERİ İNŞAAT MUHASEBESİNDE KDV’’ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Ordu Mali Müşavirler Odası, 15 Aralık 2018 Cumartesi Günü 13.30 – 16:30 saatleri arasında Oda Toplantı Salonu’nda ‘‘KDV Uygulamasında 2018 Yılı Değişiklikleri İnşaat Muhasebesinde KDV’’ konulu seminer düzenledi.  Seminere Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul YÜKSEL, E.KDV Şube Müdürü M. Kemal OKTAR, Boztepe Vergi Dairesi Müdürü Cabir AKIN, Oda Başkan Yrd. Ercan YURTTAŞ, Oda Sekreteri M. Ender SÖNMEZ, Oda Saymanı O. Murat GÜR, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan KIR, meslek mensupları ve stajyerler katıldı.

 

Açış konuşması yapan Oda Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘2019 Yılı hızla yaklaşırken güncel mevzuatı, güncel gündemi takip etmemiz amacıyla KDV ve ÖTV alanında kitapları bulunan E.KDV Şube Müdürü Kemal OKTAR hocamız bizlerle düşüncelerini, görüşlerini, tecrübelerini paylaşacak. ‘’dedi.

‘‘Güncel birkaç konuda bilgi vererek başlamak istiyorum. Eski nesil ödeme kaydedici cihazlara ilişkin 01.10.2018 tarihinden başlayacak uygulama TÜRMOB ve Odaların girişimi ile 01.01.2019 tarihine ertelenmişti  İşletme defteri ve basit usul, defter beyanda tutulan firmalar bunun dışında kalan mükellefler için satışların beyanı başlayacak. E-Defter, E-Fatura uygulaması ile ilgili şuan ki mevzuata göre 2017 yılı cirosu on milyonu geçen firmaların 01.01.2019 tarihinde itibaren e-Defter ve e-Fatura kullanmak zorunluluğu başlayacak olup, mükelleflerin Aralık ayı içerisinde müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. 2017 yılı satışları beş milyonu geçen ve internet yoluyla satış yapan firmalarında e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu vardır.’’

‘‘Gündemde olan e-Sevk İrsaliyesi, e-Müstahsil Makbuzu, e-Serbest Makbuzu ile 487 ve 433 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğ Taslakları yayınlandı. Henüz bir zorunluluk olmamakla birlikte e-Serbest Makbuzları ile ilgili taslağa göre 31.03.2019 tarihine kadar mükellef olanların 01.07.2019 tarihine kadar e-Serbest Makbuzu kullanmaları gerekiyor. 01.04.2019’dan sonra mükellefi tesis eden serbest meslek erbaplarının da üç ay içerisinde e-Serbest Makbuzu kullanmaları zorunlu hale gelecek. ’dedi.

‘‘7143 sayılı bir yapılandırma yasası meslek mensuplarının katkısıyla birlikte başarıyla uyguladık. Tutar olarak değerlendirdiğimizde  vergi anlamında yaklaşık yetmiş milyar, SGK anlamında da yaklaşık on üç milyara yakın yapılandırma müracaatı gerçekleştirildi. Bu müracaatların altı milyon adedi vergi idaresine bir milyon üç yüz otuz bin civarı ise SGK’ya da müracaat olarak gerçekleştirildi. Fakat müracaatlarda yüzde kırk birinin ilk iki taksitlerinin  ödenmediği, matrah artırımlarının taksitlerinin ödenmediği tespit edilmiştir. Bu hususta özellikle sayın Genel Başkanımız Masis YONTAN, sayın Genel Sekreterimiz Yahya ARIKAN’ın ve Genel Saymanımız Emre KARTALOĞLU’nun öncelikli ve ivedi çalışmasıyla beraber yapılandırılması bozulanların 31 Ocak tarihine kadar gecikme zamlarıyla ödenmesi halinde ödeme planlarının ve haklarının devam edeceğine dair ilk çıkacak torba yasaya madde ilave edildi. Burada özellikle matrah artırımlarında bozulan taksitlerin inceleme sebebi ve bir daha aftan yararlanamama gibi sonuçlar doğurması mükellefler açısından risk oluşturmaktaydı. Bu konuda tasarının yasalaşmasını bekliyoruz.  ’’ dedi.

Mesleki Sorunlarımızın Çözümü İçin TÜRMOB ve Odalar Önemli Çalışmalar Yapıyor…

TÜRMOB ve Odalar mesleğimizle ilgili sorunları takip ediyor ve bununla ilgili alternatif çözüm önerilerini de ortaya koyuyor.

Beyanname imzalama hadlerindeki sınır kaldırılarak bütün beyannameler imzalama kapsamı içine alınması,

Mücbir sebeplerden meslek mensuplarının yararlanması, doğum yapan bir meslektaşımız doğum yaptığı için bir mücbir sebep hakkına sahip olması,

Yaşanabilir, gerçekten uygulanabilir bir mali tatil önerisi,

Beyanname verme sürelerinin gerçekten 2004’ten önce olduğu gibi düzenlenmesi,

Meslek mensuplarının hakkaniyet ölçüsüne uygun sorumluluk yüklenmesi konularında önemli çalışmalar yapılıyor.

Mesleğimizin vakar ve onuruna yakışır faaliyetler yapmalıyız. Meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesi için çalışıyoruz. Haklı rekabeti savunuyoruz. Ucuza defter tutma alışkanlıklarımızdan vazgeçmeliyiz. Emeğimiz alın terimiz değerlidir. Unutmamamlayız ki müşteri ilişkisi geçici, meslektaşlık hukuku kalıcıdır. Zorunlu eğitimler ile, hizmet kalitesnin tespiti konularında TÜRMOB ve Odalar olarak çalışmalar yapıp bu sorunlarla mücadele edeceğiz. Ama hiçbir sorun salt mevzuat ile çözülemiyor. Bizlerinde etik davranışlar ile bu sürece sahip çıkmamız, mesleğin vakar ve onuruna yakışır davranışlar göstermemiz gerekiyor.

Odamızda düzenli olarak eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Siz meslek mensuplarının katılımları ile kalite ve rekabet anlamında sorunlarımızı gidermemiz gerekiyor. Bugün cumartesi bu yoğun katılım ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerin bu sahiplenmesi bizleri mutlu ediyor. 2018 yılı acısıyla tatlısıyla bitiyor, 2019 yılının hepinize sağlık, mutluluk, başarı, yeni müşteriler ve yeni işler getirmesini diliyorum. ’’dedi.

E.KDV Şube Müdürü Kemal OKTAR; ‘‘Bizleri bugün bir araya getiren Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na başkanın nezdinde teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün birlikte 2018 yılında KDV’de neler olmuş onları birlikte değerlendireceğiz. 7103 sayılı kanun meclise sunulduğunda hepimizin çok güzel bir beklentisi oluşmuştu. 2019 yılında Devreden KDVler kalmayacaktı. Bundan sonra devirleri gelir ve kurumlar vergisi matrahları gider yazacaktık, geçmişten gelenleri Maliye Bakanlığı bütçe olanakları çerçevesinde iade etmeye çalışacaktı. Bu beklenti içerisindeyken tasarı genel kurulda birden bire o madde çıkartıldı. Hepimiz hayal kırıklığına uğradık, KDV ile ilgili en önemli beklentimizdi. ’’dedi.

Konuşmasının devamında; Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması, Konut Teslimlerinde İndirimli KDV Oranı Uygulama Süresi, Mobilya Sektöründe İndirimli KDV, Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde KDV İstisnası, İkinci El Gayrimenkul ve Taşıt Aracı Teslimlerinde Özel Matrah Şekli Uygulaması, Hasılat Esaslı Vergileme, Değersiz Alacaklarda KDV İndirimi, Ticari Araçlarda %1 KDV Oranı, KDV Tevkifatında Ceza ve Gecikme Faizi konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Seminer sonunda plaket olarak maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunularak TEV tarafından düzenlenen plaket takdim edildi. E.KDV Şube Müdürü M.Kemal OKTAR’a plaketini Oda Başkanı Bahadır BAŞ takdim edildi.