Demokrasilerin olmazsa olmazı sansürsüz, hür basındır. Basınımızın özgür olması, demokrasimizin yaşamasının ve gelişmesinin vazgeçilmez bir gereğidir. Bütün basın kuruluşlarımız, görevlerini sansüre uğramadan, kısıtlanmadan, engellenmeden yerine getirebilmelidir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Basın, milletin genel sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete gereksindiği fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.’ Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının görevini en iyi şekilde yapabilmesi için hepimizin destek olması gerekir.  Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı’nı kutluyorum.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı