12 Eylül 2018 Çarşamba Günü 13:30-17:00 Saatleri Arasında KTÜ- Hukuk Fakültesi, Öğr. Gör. Dr. Ercan SARICAOĞLU’nun Katılımı İle ‘‘MESLEK MENSUPLARININ   VERGİSEL (MÜTESELSİL) SORUMLULUĞU ve Kırşehir SMMM Odası Başkanı Özgür ALBAYRAK’ın Katılımı ile 01.06.2017 Tarihinden İtibaren Kırşehir’de Uygulanan; MUHTASAR ve PRİM HİZMET BEYANNAMESİ ile ilgili Örnek Uygulama ve Sistemin Nasıl Kullanılacağı Konusunda yapacağı sunum meslektaşlarımıza önemli katkı sağlayacaktır.

01.10.2018 Tarihinde Tüm Türkiye’de Uygulamaya Geçecek Olan “MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ BİRLEŞMESİ Seminerimize Meslektaşlarımızı ve Stajyerlerimizi Bekliyoruz.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı