8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN

Kadınlara yönelik ayrımcılığın,  baskı ve şiddetin yoğun olarak yaşandığı bu günlerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlam ve önemi artmıştır. Çalışan kadınlarımızın 1957 yılında yakmış olduğu meşale tüm dünyada adeta demokrasilerin gelişimini ivmeleyici bir eğilimi oluşturmuştur.

Kadın erkek eşitliği için yola çıkan kadınların hak arama eylemleri aynı zamanda, insan hak ve özgürlüklerinin dünya genelinde önemsenmesine ve uygulanmasına yönelik umut verici adımlar atılmasını sağlamıştır.

Kadınların mücadelesi birçok ülkede demokratikleşme sürecinin itici gücü olmuştur. Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte, ‘kadınların eşit haklara sahip olması’ gerektiği gibi aydınlık bir düşünceyle dünyanın birçok ülkesinden önce, ülkemizde kadınlarımıza sosyal ve siyasal haklar verilmiştir.

Ancak kadınlarımızın hala hak ettikleri yerde olmadığı bir gerçektir. Kadınlarımızın, toplumsal yaşamımızın onurlu bireyleri olarak,  hayatın her alanında kendilerini göstermeleri, tüm olumsuzlukları ortadan kaldıracaktır. Şiddetin, töre cinayetlerinin, istismarların, ayrımcılığın olmadığı ve baskı içeren uygulamalarla karşı karşıya kalınmadığı bir dünya hepimizin en büyük arzusudur.

Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte,  yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın ayrımcılıkların kalktığı bir ortamda yaşamaları dileğiyle 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.”

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı