Oda Başkanı Bahadır Baş: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir.”

 

1-7 Mart Muhasebe Haftası Kutlanıyor

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.  1 Mart Muhasebeciler günü, özel bir gün olmasından öte, ülkemizde mesleğin başlangıç tarihlerinden biridir. 1 Mart 1989 tarihi“3568 Sayılı Meslek Yasasının TBMM Genel Kuruluna sevk edildiği tarihtir. “Mesleğin yasalarla adının koyulduğu gündür.

13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden 109 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ile 18 bin stajyer ülke genelinde faaliyet göstermektedir.

Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelerin gelişimine katkı sunduğunun altını çizdi.

Oda Başkanı Bahadır Baş, “28 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye ve dinamik bir Ordu  için çalışıyor. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Ülkemiz, şehrimiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz.

Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Ülkemizin güvenliği için tehdit oluşturan terör oluşumlarına karşı başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nun başarıyla sonlanması, bölgeye ve ülkemize barış ve huzur getirmesi en büyük temennimizdir. Şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifalar dileriz. Şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz.

Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimi ve denetimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır.

Bazılarını kısaca ifade etmek istersek:

- Beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir.

- Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi gereklidir.

- Dördüncü Dönem Geçici Vergi beyannamesi kaldırılmalıdır.

- Ba bildirim formlarının sisteme yüklenmesi sırasında özellikle sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği raporla tespit edilen vergi mükellefleri konusunda meslek mensuplarını uyarıcı bir sistem kurulmalıdır. Böylece ilgili mükelleflere ait faturaların henüz vergi kaybına yol açmadan kayda alınması engellenmiş olacaktır.

- Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.

- Damga Vergisi çağdaş bir vergi olmaktan uzaklaşmış olup, meslek mensuplarının sözleşme yaparak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla mesleki hizmet sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmelidir.

- Kimlik Bildirim Kanunu gereğince işyerlerinde çalıştırılan personelin en yakın kolluk kuvvetlerine bildirilme zorunluluğunun tüm illerde uygulanacak olması meslek mensuplarının iş yükünün artmasına neden olacaktır. Çeşitli kurum ve kuruluşlara, işyerlerinde çalıştırılan personelin ayrı ayrı bildirilme zorunluluğu 5838 sayılı Kanun ile kaldırılmış olup sadece SGK’ya yapılan bildirimler yeterli hale gelmiş, ilgili diğer kurumların SGK’dan bu bilgileri elektronik olarak almaları sağlanmıştır. Bu sebeple kanuni süresinde SGK’ya yapılan işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin kolluk kuvvetlerine de yapılmış sayılması yönünde İçişleri Bakanlığı ile SGK tarafından bir düzenleme yapılmalıdır.

- Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluğun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

- Vergi incelemelerinde son yıllarda, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir. 3568 sayılı meslek yasamızda, vergi usul yasamızda, ceza hukukumuzda yer alan vergiye ilişkin mali cezalar ve hürriyeti kısıtlayıcı cezalar huzursuzluk kaynağıdır. Mali suça mali ceza esasından uzaklaşmak, evrensel ceza hukukuna ters düşecek derecede sınırsız - sebepsiz - ölçüsüz cezalar öngörmek hem mükellefi ve hem de meslektaşlarımızı büyük sıkıntıya sokmaktadır. Müteselsil Sorumluluk Cezalarında kasıt - kusur - ihmal derecesi ile menfaat ölçütünü dikkate alınmalıdır.  Müteselsil sorumluluk ile ilgili tüm ceza hükümleri yeniden düzenlenmelidir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle meslek mensuplarımızın sorumluluğu meslek yasasında düzenlenmeli ve sorumluluk iyice açıklanan mesleki hata, mesleki suç tanımının üzerine oturtulmalıdır. Özetle Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereklidir.

- YMM’lerin tasdikten, SMMM' lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir

- Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzu oluşturulmalıdır.

- Bilgi amacıyla verilen bildirimlerde ve düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için özel usulsüzlük cezası uygulanmamalıdır.

- Mücbir sebep hallerinde meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

- Mesleğin ihtiyacı olan çağdaş ve demokratik bir meslek yasasının yeniden oluşturulması gerekmektedir.

- Meslek Yasamızın uygulamalarına ve ilgili mevzuatlara yönelik düzenlemelerde TÜRMOB ve ODALAR'ın görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.

- Vergi Daireleri Uygulama birlikteliği sağlanmalıdır.

- Sürekli Mesleki Gelişim Yönetmeliği' bir an önce yayınlanmalıdır.

- Mali Tatil fiili olarak uygulanabilir hale getirilmelidir.

- Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilata bağlanmalı, KDV oranı %18'den %8'e indirilmelidir.

- Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

- Sosyal güvenlikte eşitlik ve tek çatı ilkesi doğrultusunda meslek mensuplarımızın 4/a sigortalılar kapsamında sayılması sağlanmalıdır.

- KOSGEB’den destek alacak sektörler listesine serbest meslek faaliyetleri de eklenmelidir.

- Meslek mensubu tarafından SGK’ya bildirilen raporların bildirim zorunluluğu kaldırılmalı, SGK bu işlemi kendi sistemi içinde otomasyonu ile sağlamalıdır.

Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız.

Aramızdan ayrılan, ebediyete intikal eden bütün meslektaşlarımızı bu gün vesilesi ile rahmetle anıyorum. Bu onurlu mesleğin üyesi, tüm meslektaşlarımızın, stajyerlerimizin, muhasebe çalışanlarının 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.

 SMMM Bahadır BAŞ

Ordu SMMMO Başkanı