2017/4 DÖNEMİNE AİT  GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ  VERME SÜRESİ 19 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ  GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR.