Defter-Beyan Sistemine Yönelik Olarak Vergi  Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı 

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı hazırlanmıştır.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, TÜRMOB'a İletmek Üzere 27 Kasım 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ordusmmmo@ordusmmmo.org.tr ve bahadir.bas@ordusmmmo.org.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz.

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğ Taslağı eki için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.