ÜÇ YILLIK STAJLARINI TAMAMLAYAN STAJYER MALİ MÜŞAVİRLER SON ADIMI ATTILAR.

Ordu Mali Müşavirler Odası; Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Oda Sekreteri Mehmet Ender SÖNMEZ, Oda Yönetim Kurulu Koor. Üyesi Tuğba KILIÇ, TESMER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Tuğrul ODABAŞ, Kurul Sekreteri Mert YÜKSEL, Kurul Üyeleri Ayşegül ÇELENK ve Uğur YAVUZ ile üç yıllık stajını tamamlayan ve yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan stajyerler ile yeterlilik sınavları öncesinde bir araya geldi görüş alış verişinde bulundu.

Ordu SMMM Odasında stajyerlik süresini tamamlayan ve yeterlilik sınavlarına müracaat eden üç stajyerin dosyaları incelendi. Dosyaların TESMER’e gönderilmesine karar verildi.

Oda Başkanı Bahadır BAŞ; ‘‘Staja başlama, staj derken üç yıl tamamlandı ve artık Mali Müşavir olmak için çok kısa bir yol kaldı. Mali Müşavirlik mesleğine katılacak siz değerli arkadaşlarım çabaları ile çalışmaları ile gelecekte mesleğimize önemli katkılar sunacaksınız. 2010 yılından bu yana her dönem bitirme sınavına giren arkadaşlarımızla bir araya gelerek staj dönemleriyle ilgili çeşitli sorular yöneltiyoruz. Yeterlilik sınavı öncesi ön bir hazırlık yapıyor, arkadaşlarımıza sınava ve çalışmalarına ilişkin uygulamaya dönük sorular soruyoruz. Odamız faaliyetleri, staj döneminde karşılaştıkları sorunlar başta olmak üzere arkadaşlarımızın görüşlerini dinliyoruz.

Hep söylüyorum; iyi bir mali müşavir, iyi bir doktor, iyi bir mimar olmaktan önce iyi bir insan olmak gerekir. İyi bir insan; mesleğine iyilikler ve güzellikler katar. Sizlerden her şeyden önce iyi bir insan, iyi bir birey olmanızı bekliyoruz. Mesleğimiz akademik bir kariyer mesleği bu kariyer mesleğine katılacak değerli genç arkadaşlarımın yeterlilik sınavlarında başarılar olacağına gönülden inanıyorum.

Değerli arkadaşlarımızı, inşallah en kısa sürede sınavları kazanıp Meslek Mensubu olarak aramıza katılmasını bekliyoruz. Dedi.

Stajyerlik süresini tamamlayarak SMMM yeterlilik sınavına giren Stajyer İsmail Oğuzhan ÖZDOĞRU; Biz stajyerleri en çok zorlayan olay zorunlu stajyer eğitimleridir. Ama siz bunu her seferinde çok güzel anlatıyorsunuz. Bunun adını zorunlu koyduk fakat bunların adı sadece zorunlu, mümkün olduğunca bizler size bir şeyler vermek istiyoruz diyerek bunu bize her seferinde anlatmanızla bizim zaten gönlümüzü alıyorsunuz. Bunun daha ötesinde bir durum yok. İnanın bir mali müşavirin yanında olmakla bir şirkette olmak çok farklı bir olay. Ama her geldiğimde bu kelimenizi duyduğumda inanın çok mutlu oldum. Odada ben her toplantıya geldiğimde burası bizim evimiz diyordum. Bu samimiyeti bizlere verdiğiniz için sizlere teşekkür ederim.” Dedi.

Stajyerlik süresini tamamlayarak SMMM yeterlilik sınavına giren Stajyer Damla ALAN; İşletmelerin varlığını sağlıklı bir biçimde sürdürebilmeleri için mali müşavirler önemli rol üstleniyorlar. Ekonomimize büyük ölçüde değer katan mali müşavirlik yoluna ilk adım attığımda biraz tedirgin olsam da, mali müşavirlik stajına başladıktan sonra mali müşavirlik mesleğinin nitelikleri olan; dürüstlük, güvenirlilik, sır saklama ve tarafsız olmayı, bir mali müşavirden beklenen matematiksel düşünme yeteneğine sahip olmayı, öz disiplin sahibi olmayı, iş teslim tarihlerine uyumlu olabilecek şekilde çalışma programı belirleyebilmeyi ve takım çalışmasına yatkın olmayı öğrendim. Bu yolda SMMM Stajyerleri için düzenlemiş olduğu seminerlerden dolayı Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanımız Bahadır Baş’a ve 3 yıl boyunca Stajyer Eğitimimi tamamlamış olduğum SMMM Mehmet Çakmak ile SMMM Gülüzar Çakmak’ teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Dedi.