ORDU SMMM ODASINDA ‘‘VERGİ İNCELEMELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE İZAHA DAVET’’ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Ordu Mali Müşavirler Odası, 11 Ekim 2017 Çarşamba Günü 13.30 – 15:30 saatleri arasında Oda Toplantı Salonunda Vergi İncelemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve İzaha Davet konulu seminer düzenledi.  Seminere Oda Başkanı Bahadır Baş, E. Gelirler Baş Kontrolörü- E. Vergi Baş Müfettişi Burhan DÜZ, meslek mensupları ile stajyerler katıldı.

Açış konuşmalarını yapan Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Bizim birinci amacımız meslek mensubunun kendini güvende hissetmesidir. Meslek mensubunun hazırladığı beyannamenin, yazdığı belgenin ve oluşturduğu defterin bir olmasını istiyoruz. Bizim için meslektaşımız stajyerimiz kendini güvende hissediyorsa, sorumluluk anlamında, risk anlamında kendini en uygun durumda görüyorsa biz amacımıza ulaşmışız demektir.

Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Vergi incelemesi kamusal görev ve faaliyetler anlamında önemli bir yeri tutuyor. 611 milyarlık bir bütçe gelirinin beşyüz yirmi milyarı vergi geliridir. Vergi gelirlerinin tamamını meslektaşlarımız tarh ve tahakkuk ettiriyor. Onların bürolarında, onların çalıştığı firmalarda hazırladıkları beyannameler üzerinden tarh ve tahakkuk ettiriliyor. İncelemelere baktığımızda iki milyon altı yüz yirmi beş bin civarında mükellefin altmış beş bininin incelendiğini görüyoruz. İnceleme oranı kabaca % 2.65 civarındadır. Türkiye’de yakın gelecekte incelemenin şekli, boyutu muhasebe mesleğine paralel olarak değişecektir. Elektronik denetim dediğimiz, yapay zeka dediğimiz, elektronik işlemlerin her anlamda kontrolünü sağlayan yeni denetim mekanizmaları ortaya çıkacak. Bundan sonra en fazla önem vereceğimiz eğitimler vergi incelemeleri eğitimleri olacaktır. Yine sadece müteselsil sorumluluk konusuyla ilgili özel bir eğitim yapacağız. Bizim birinci amacımız meslek mensubunun kendini güvende hissetmesidir. Meslek mensubunun hazırladığı beyannamelerin, kaydettiği belgelerin ve oluşturduğu defterin birbirine uyumlu olması amacını sağlıyoruz. Bizim için meslektaşımız stajyerimiz kendini güvende hissediyorsa, sorumluluk anlamında, risk anlamında kendini en uygun durumda görüyorsa biz amacımıza ulaşmışız demektir. Belge, beyanname, defter üçlüsü doğruysa bizim sorumluluğumuz burada bitiyor. Meslek mensubu olarak önemli bir görevi icra ediyoruz. Yaklaşık 40 yıllık süreçte her 10 yılda devrim niteliğinde bir değişiklik yaşadık. Bu meslek örgütü bu değişime uyum sağlamıştır. ‘’dedi.

Bilirkişilik eğitimleri hakkında açıklamalarda ve bilgilendirmelerde bulunan Baş; Bilirkişilik eğitimlerinde mesleki kriterler getirildi. 5 yıl görevi icra etmiş olup mali müşavirler için ruhsatını almış olması, bir öğretmen, bir mühendis için belgesini almış olması yeterlidir. Bizim Odamız için 5 yıl geçerli değildir. 1 yıl olan, mesleğe yeni başlamış olanda bu eğitimlere katılabilir. Çünkü TÜRMOB/TESMER bu eğitimleri veriyor. Samsun İl Adalet Komisyonluğuna başvurduğunuzda büyük bir ihtimalle kabul olmayacaktır. Bilirkişilikte her şeyi sil baştan yapıyoruz. Eski bilirkişiliğin tamamı iptal oluyor. Mahkemelerdeki gibi bilirkişilik dosyası size sistemden üzerinden gelecek. Bu anlamda Ordu Odası’da bu eğitimleri Ordu’da alan tek kurumdur.’’ dedi.

Odamızda düzenlenen Vergi İncelemeleri Dikkat Edilecek Hususlar ve İzaha Davet konulu seminerimizi Aybastılı değerli üstadımız Gelirler Baş Kontrolü, Eski Vergi Baş Müfettişi YMM Burhan Düz bizimle birlikte. Kendisi Türkiye’de alanında söz sahibi birisidir. Bu toplantıya katılan gelen arkadaşlarımızın %70 genç meslektaşlarımızdır. Bu toplantılara, seminerlere sahip çıktığınız için çok teşekkür ediyorum. ‘’dedi.

Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel; ‘‘Değerli hocamız hemşerimiz YMM Burhan Düz bugün bizlere mükellefin hangi hakları var, vergi müfettişinin karşısında çekinmeden durabileceğimiz konularla ilgili bizleri bilgilendirecek. Biz facit makinesiyle çalıştık, muhasebeyi yevmiyeyi kebiri ellerimizle yazdık. Meslek yasası çıktı, düzene girdi tek düzen hesap planı ile de zirve yaptı. Dolayısıyla neyi ne zaman yapacağımızı öğrendik. Fakat dijitalleşmeye doğru gidiyoruz. Bu anlamda etkilenen bir meslek grubuyuz. Bunu yapabilen, uyabilenler yola devam edecekler, edemeyenler ise zaten sistem onları bir kenara bırakacaktır. Sisteme yetişip kendimizi hazırlamamız lazım. Bu anlamda değişime ayak uydurarak ortaklık kültürünü geliştireceğiz, patron kültüründen vazgeçecek, paylaşarak bunu da öğreneceğiz. ’’dedi.

Gelirler Başkontrolü YMM Burhan Düz ise; ‘‘Her alanda olduğu gibi mesleğimizde de değişim var. Odalarımızda bunlar için var. Ordu Odamızı takip ediyorum, diğer odalarda olduğu gibi Ordu Odamızda da Başkanımız Sayın Bahadır BAŞ sürekli yeni eğiticilerle, yeni konularla bu toplantıları zenginleştirme gayreti içerisindedir. Sizler de bu toplantılara heyecanla, çoklukla katılıyorsunuz. Bu toplantılara katılım olduğu sürece eğitimler güzel oluyor. Bu süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Bu meslek güzel ve iyi yerlere gidiyor. Çünkü meslek mensupları meslek mücadelesini çok iyi verdiler, bu mesleğin ismi yokken bu mücadelelerle, bu noktalarla bugün mesleki bir konuma geldi. Devlet var olduğu sürece vergi olacak, vergi var olduğu sürece bu meslek mensupları olacak. Dolayısıyla bu süreç devam edecek. ’’dedi.

Konuşmasının devamında Vergi İncelemelerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve İzaha Davet konulu slaytını gerçekleştirdi.

Seminer sonrasında plaket töreni düzenlendi.