5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /54 "2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı"