GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (SIRA NO: 2)