TURİZM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

                                                                                                                                  04.11.2019

Değerli üyemiz,

 

15 Temmuz 2019 tarihli ve 30832 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere, kapsama giren işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerden turizm payı alınacaktır.

“TURİZM PAYI BEYANNAMESİ” nin düzenlenmesine ilişkin olarak; Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 02/11/2019 Tarih ve 30936 Sayılı Resmi Gazete de “TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) yayımlamıştır.

Söz konusu tebliği de yapılan açıklamaların özetini REHBER şeklinde hazırlayan İstanbul SMMM Odası Üyesi Sayın SMMM Metin BAŞER ’e sizler adına teşekkür ederim.

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Saygılarımla,

SMMM Bahadır BAŞ

Oda Başkanı

 TURİZM PAYI MÜKELLEFİYETİ REHBERİ