2019-2 GEÇİCİ VERGİ  DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK  YABANCI PARA DEĞERLERİ