VUK SİRKÜLERİ /116

30 Nisan 2019 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması Ve İmzalanması Gereken e-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi İle Aynı Sürede GİB Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süresi 6 Mayıs 2019 Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.