SANAYİ SİCİL BELGESİ OLAN FİRMALAR “YILLIK İŞLETME CETVELİ ”Nİ 30.04.2019 TARİHİNE KADAR VERMELERİ GEREKİR