ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU (E-SMM) DÜZENLENMESİ SIRASINDA BRÜT ÜCRETTEN, NET ÜCRETTEN VEYA NET TAHSİLATTAN HAREKETLE HESAPLAMALARIN OTOMATİK OLARAK YAPILMASINA İMKAN SAĞLANMIŞTIR.