2004 SAYILI KANUNUN 286/1-(e) MADDESİ VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA YAPILACAK DENETİM SONUCUNDA DÜZENLENECEK RAPOR ÖRNEĞİ HK