2018/4 DÖNEMİNE AİT  GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ  VERME SÜRESİ 18 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ  GÜNÜNE KADAR UZATILMIŞTIR.