VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ  (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 502)