Defter Beyan Sistemi TCKN/VKN Bilgi Sorgulamasının Yapılan Değişiklik İle Her Kullanıcı İçin Aylık ‘‘100’’ Adet Sorgulama İle Sınırlı Olduğu Anlaşılmıştır. Meslek Mensuplarımız ‘‘100’’ Adet TCKN/VKN Bilgisinden Sonraki Sisteme Giriş Yapacakları Her Türlü Gelir Ve Gider Kayıtları İçin Şahıs Veya Firma Unvan Bilgilerini Manuel Olarak Doldurmak Durumunda Kalmışlardır.  Meslek Mensuplarımız İçin İlave İş Yükü Olacağı Göz Önünde Bulundurularak Her Kullanıcı İçin Konulan Sorgulama Kotasının Kaldırılarak ‘‘Sınırsız Sorgulama’’ Yapılması Talebimizi TÜRMOB’a İlettik.