Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)

15/7/2023 Tarihinden İtibaren 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesinde yapılan değişiklikle kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulaması kaldırılmıştır

(15/07/2023 Tarihinden Önce Kurumların Aktifinde Yer Alan Taşınmazların Satışında Değişiklik Öncesi Hükümlere Göre KDV İstisna Uygulamasına Devam Edilecektir)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230907-2.htm?fbclid=IwAR3mVVxnSimq8An6fKtNAHIY20leH89ws1SjB9rhEEKT394uxQrOvavP7lM