TEMİNAT VERME SON SÜRESİ 31/08/2023 TARİHİDİR

Değerli Meslektaşım;

531 No’lu VUK Kapsamında faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerce (Akaryakıt, LPG İstasyonları vb.) Teminatların Vergi Dairelerine 31/08/2023 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. Teminat tutarı bir önceki yıl brüt satış hasılatı toplamının %1’i oranında hesap edilmekte olup uyumlu mükellefler hesaplanan tutarın 1/5’i oranında teminat verecektir. 2021 yılı için verilen teminat var ise 2022 yılı için hesap edilen teminat tutarı toplamından düşülecektir.

Verilecek teminatların tutarları ilgili vergi dairelerince e-tebligat olarak gönderilmeye başlandığı gibi “İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ” - “531 NO’LU VUK GENEL TEBLİĞİ KAPSAMINDA ALINACAK TEMİNATLAR” menüsünden de görülebilmektedir.

İdarece hesaplanan teminat tutarında bir farklılık varsa veya uyumlu mükellef indirimi uygulanmamış ise vergi dairesine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Örnek; Akaryakıt İstasyonu faaliyeti ile iştigal eden XYZ Ltd.Şti. 2022 Brüt Satış hasılatı 63.856.438,12 TL olup, vergiye uyumlu mükellef indiriminden yararlanmaktadır. 2021 yılı hesap dönemi için 531 No’lu VUK kapsamında daha önce verdiği teminat mektubu tutarı 25,145.00 TL’dir.

Uyumlu Mükellef Olması Halinde Teminat Tutarı

TUTAR

A)

2022 Yılı Brüt Satış Hasılatı

 

63.856.438,12

B)

Verilmesi Gereken Teminat

(A) x (%1)

     638,564.38

C)

Uyumlu Mükellef İndirimi Sonucunda Teminat

(B) x (1/5)

   127,712.87

D)

2021 Yılı Verilen Teminat Mektubu

 

  25,145.00

E)

2022 Yılı İçin Verilmesi Gereken Teminat Tutarı

(C) - (D)

102,567.87

Not: Şirket vergiye uyumlu mükellef değil ise (C) maddesindeki 1/5 indirimden faydalanamayacak olup verilmesi gereken teminat mektubu tutarı (638,564.38 - 25,145.00) = 613,419.38 TL olması gerekecektir.

M.Ender SÖNMEZ

Oda Başkanı