Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile KDV Oranlarında Değişikliğe Gidildi.

KDV Oranları

 %18  Olan  Ürünler %20'e,

   %8  Olan Ürünler  %10'a çıkarıldı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230707-11.pdf