TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SMMM ve YMM'ler için Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi (SÜRGEM) zorunluluğu yürürlülüğe girdi.

Çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışanlar kapsamdadır.

Yılda en az 30 Kredi, 3 yılda toplam 120 kredi eğitim alınması gereklidir. Her 50 dakika ders 1 kredidir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230329-3.htm